BLOGGER

Spoštovani, blog je v pripravi.
Zajemal bo različna področja mojega dela.
Od protibolečinske terapije, medosebnih odnosov, stress managementa do body mind interaction zanimivosti.

ZA POSKUŠINO 
PA ŽE IMAMO PRVO OBJAVO

Za uporabnike vsebine Za mamico in dojenčka bo blog zanimiv še posebno s pomočjo naslednjih ključnih besed.
#ZaMamicoInDojenčka
#kolike #krčki #zaprtje #refluks #polivanje
#brazgotine #CarskiRez #epiziotomija
#BownovaTerapijaZaDojenčke #NevroTaktilnaIntegracija
#StressManagement #GlobokaSprostitev #TečajObvladovanjaStresa

Objave bodo izpostavljene tudi na našem FaceBook profilu.

© Copyright Za mamico in dojenčka